بنر-نخستین-گردهمایی-بزرگ-زنان-فعال-اقتصادی-کشور-17-دی-ماه-1402

اهداف انجمن زنان فعال اقتصادی

افزایش سهم مشارکت زنان در اقتصاد

تلاش در راستای افزایش سهم مشارکت زنان در اقتصاد در سطح ملی و فراملی

همکاری با نهادهای آموزشی

تعامل و همکاری با نهادهای آموزشی و دانشگاهی جهت ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین زنان

بانک اطلاعاتی از زنان فعال اقتصادی

تدوین و راه اندازی بانک اطلاعاتی زنان فعال اقتصادی کشور در حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات

دفاع از حقوق زنان فعال اقتصادی

حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای بانوان اقتصادی در سطح ملی و فراملی

افزایش بهره وری منابع و ظرفیت تولید

تلاش برای ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک

عضویت در کانون انجمن های صنفی

عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوطه با رعایت مقررات قانونی در سطح ملی و فراملی

معرفی انجمن صنفی کارفرمایی زنان فعال اقتصادی

گالری تصاویر

همکاران انجمن

شبکه های اجتماعی